Přeskočit na hlavní obsah

Nedochovalo se kolaudační rozhodnutí

Jako řádný vlastník musíte po celou dobu životnosti stavby mít uchováno kolaudační rozhodnutí k objektu.  Pokud se jedná o starší objekt je možné v rámci správního řízení pořídit tzv. passport nemovitosti, kde se budeme snažit před jednotlivými DOSSy prokázat že stavba je užívána ke stávajícímu účelu bezproblémově. V ideálním případě proces passportizace dopadne kladně a nahrazuje kolaudační rozhodnutí.