Přeskočit na hlavní obsah

Rozpor mezi skutečným stavem a zápisem do katastru nemovitostí

Některé stavby dřívějšího data nejsou v KN zapsány vůbec, či se jedná o stavby ke kterým byli dostavěny přístavby. Zde v součinnosti s geodety, stavebním odborem a katastrem nemovitostí zajistíme dodáni nového geometrického plánu, popřípadě passportu stavby a stavbu zapíšeme řádně do KN.