Přeskočit na hlavní obsah

Ateliér RAIS

Ing. Arch. Robert Rais, Ph.D., MBA

MOTTO: Less is more

VZOR/IKONA V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ: Bohuslav Fuchs
VZOR/IKONA V ARCHITEKTUŘE SVĚTOVÉ: Ludwig Mies van der Rohe
PROFESNÍ SEN: Spokojení klienti
OBLÍBENÁ STAVBA: Barcelonský pavilon
OBLÍBENÉ MĚSTO: Tel Aviv
INSPIRACE: Škola Bauhaus
IDEÁLNÍ KLIENT: S logickým uvažováním
IDEÁLNÍ DŮM: Funkční 
NEJVÝZNAMĚJŠÍ OBJEV: Ultra high performance concrete

Studoval jsem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, dále jsem absolventem Fakulty architektury VUT v Brně a absolvent Trent University of Nottingham. V současnosti se věnuji akademické a vědecké činnosti, jsem autorizovaným architektem České komory architektů zapsaným pod č. 03496. V ateliéru mám na starosti větší investiční celky.

O ateliéru

V ateliéru Rais jsme si vědomi nelehkého úkolu. Naše tvorba ovlivňuje a bude ovlivňovat mnoho nacházejících generací. Naše díla se stávají nedílnou součastí prostředí, ve kterém žijeme a to nás bude kultivovat. Prostřednictvím svých ideí posouváme technologické možnosti staveb. V ateliéru Rais navazujeme na funkcionalistické principy, které přenášíme do dnešní doby. Blízká je nám práce s materiály jako je onyx, travertin, mramor, vápenec a v neposlední řadě dřevo, co by interiérový prvek. S budoucími majiteli domu se podílíme také na tvorbě interiéru, jelikož se propisuje do samotného zevnějšku domu. Hlavní architekt Robert Rais byl dlouholetým žákem profesora Rullera, od kterého přebral letité zkušenosti z oblasti architektury. Tvorbu především rodinných domů oprostil o okázalost a přehnanou barevnost. Velmi kladné hodnocení si získala Vila Slavkov, která odkazuje na nautický funkcionalismus.

Lidé v ateliéru

Ing. Arch. Robert Rais, Ph.D., MBA

Architekt

Ondřej Kubíček

Pozemní stavby

Mgr. Judita Ledererová

Projektový manager

Mgr. Kristýna Lenochová

Interiérový design

Bc. Veronika Kubíčková

Marketing

Ocenění

Média