Přeskočit na hlavní obsah

Ateliér RAIS

Jsme architektonická a projekční kancelář, která získala řadu ocenění, jako například Dům roku, Stavba roku, fasáda roku a další. Architektonické návrhy domu vytvořil náš hlavní architekt Robert Rais, Ph.D., MBA, spolupracoval také významný architekt Martin Kareš, Ph.D., MBA. Tvoříme moderní domy s důrazem na samotnou funkci.

Ing. Arch. Robert Rais, Ph.D., MBA

VZOR V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ: Bohuslav Fuchs
VZOR V ARCHITEKTUŘE SVĚTOVÉ: Ludwig Mies van der Rohe
PROFESNÍ SEN: Spokojení klienti
OBLÍBENÁ STAVBA: Barcelonský pavilon
OBLÍBENÉ MĚSTO: Tel Aviv
INSPIRACE: Škola Bauhaus
IDEÁLNÍ DŮM: Funkční 
NEJVÝZNAMĚJŠÍ OBJEV: Ultra high performance concrete

OBLÍBENÉ MOTTO: Less is more

Studoval jsem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, dále jsem absolventem Fakulty architektury VUT v Brně a absolvent Trent University of Nottingham. V současnosti se věnuji akademické a vědecké činnosti, jsem autorizovaným architektem České komory architektů zapsaným pod č. 03496. V ateliéru mám na starosti větší investiční celky.

O ateliéru

V ateliéru RAIS jsme si vědomi nelehkého úkolu. Naše tvorba ovlivňuje a bude ovlivňovat mnoho nacházejících generací. Naše díla se stávají nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme, a to nás bude kultivovat. Prostřednictvím svých ideí posouváme technologické možnosti staveb. V ateliéru RAIS navazujeme na funkcionalistické principy, které přenášíme do dnešní doby. Blízká je nám práce s materiály jako je onyx, travertin, mramor, vápenec a v neposlední řadě dřevo, také jako interiérový prvek. S budoucími majiteli domu se podílíme také na tvorbě interiéru, jelikož se propisuje do samotného exteriéru domu. Hlavní architekt Robert Rais byl dlouholetým žákem profesora Rullera, od kterého přebral letité zkušenosti z oblasti architektury. Tvorbu především rodinných domů oprostil o okázalost a přehnanou barevnost. Velmi kladné hodnocení si získal rodinný dům ve Slavkově, který odkazuje na nautický funkcionalismus.

Lidé v ateliéru

Ing. Arch. Robert Rais, Ph.D., MBA

Ondřej Kubíček

Mgr. Judita Ledererová, MBA

Mgr. Kristýna Lenochová

Bc. Veronika Kubíčková

Ing. Martina Špačková

Sofie Ledererová

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Viktoria Sajková

Miroslav Šimůnek, DiS

Ocenění

Média