Přeskočit na hlavní obsah

Znalecké posudky

Ne vždy je vhodné pracovat s pouhými odhadovanými hodnotami jak nemovitých věcí, tak také jejich součástí. Abychom zajistili transparentnost, ať už pro přesvědčení kupujícího, či pro vhodné počáteční nastavení strategie prodeje Vaší nemovitosti, spolupracujeme také s mnoha subjekty v oboru oceňování movitých a nemovitých věcí.

Můžeme tak ve spolupráci se znalci zapsanými v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti zajistit vypracování posudku na cenu Vaší nemovitosti či věcí, které jsou součástí objektu určeného k případnému prodeji, a to včetně případných starožitností.

Typickým příkladem je zajištění stavebně-technického posudku, který zajišťujeme pravidelně. V rámci takového posouzení dojde ke zhodnocení stavu nemovitosti, a to zejména analýzou stavebních materiálů, změření geometrické přesnosti či provedení zkoušky těsnosti hydroizolačních systémů. V rámci zjištění Vašich požadavků však jsme schopni zajistit také další související činnosti a služby.