Přeskočit na hlavní obsah

Maximální objemová charakteristika

Je možné nemovitost legálně prostorově rozšířit? Dejte o tom vědět kupujícímu a prodávejte tak Vaši nemovitost s maximálním možným potenciálem.


Při koupi nemovitostí, jejichž součástí je stavba, je pro kupujícího v mnoha případech zásadní potenciál celé stavby včetně možný budoucích úprav. Prodávající si toho musí být vědom, a jeho zájmem je prodat nemovitosti s jejich maximálním možným potenciálem. Často pak vyvstává dotaz za jakých podmínek a v jakém rozsahu lze stavbu legálně prostorově rozšířit či jinak zvětšit.

Takové rozšíření může spočívat ve vícero způsobech, které mohou zahrnovat rozšiřování všemi směry. Nejčastěji se jedná o zvýšení půdorysné plochy přístavbou, avšak nezřídka se může jednat také o zvýšení stavby nadstavbou. Nelze pak pominout například také případné budování sklepu či jiných pomocných staveb v rámci nemovitostí.

Jako všechna stavební činnost pak i takové rozšiřování stavby podléhá právním předpisům a limitacím ze strany mnoha orgánů a dokumentů.

Při posuzování možností a limitací je potřeba zohlednit způsob rozšiřování ve spojení se všemi souvisejícími podklady, jako jsou například příslušný územní plán, regulační plán, územně analytické podklady, územní studie, či studie zóny, regulačního plánu, a to vše také v souvislostech se stávající objemovou charakteristikou stavby a urbanistické koncepce okolí.

Pro účely takového posouzení jsme schopni Vám poskytnout veškerou architektonickou a stavebnětechnickou podporu, konkrétní situaci posoudit a rozebrat. Takový rozbor pak jsme schopni zkonzultovat se stavebním odborem a odborem územního plánování a rozvoje, na základě čehož pak dokážeme zpracovat základní projekt s fotorealistickou vizualizací na nadstavbu, přístavbu tak, abyste neprodávali pouze stávající stav, ale celý její potenciál budoucího využití.