Přeskočit na hlavní obsah

Vyklízení nemovitosti, úprava zahrady

Častým problémem při prodeji nemovitosti je taktéž to, že nemovitost je zaplněna movitými věcmi, které představují pouze potenciální náklad na vyklizení pro nového kupujícího, avšak zejména zásadně ovlivňují dojem potenciálních kupujících z nemovitosti. Nezřídka pak součástí prodávaných pozemků bývají taktéž zahrady, které prodávající nabyl například v rámci pozůstalosti a tyto jsou zcela neudržované.

Prodávající má ve většině případů zájem na maximalizaci prodejní ceny a v případě, že jej u takového prodeje zastupujeme, tento jeho zájem samozřejmě sdílíme. Pro dosažení co nejvyšší prodejní ceny pak může být dojem na potenciální kupující zcela zásadním bodem, který nelze brát na lehkou váhu.

Vyklizené a uklizené stavby s upravenou zahradou lze dosáhnout i za minimální náklady, je-li k tomu vůle a čas. Rozdíl v dojmu na potenciálního kupujícího pak velmi pravděpodobně mnohonásobně přesáhne takové investice. V ceně naší provize Vám zajistíme osekání zahrady, ořez stromů a likvidaci zahradního opadu či náletové zeleně.

S ohledem na schopnosti našeho týmu jak v oblasti architektury, projekce, tak také samotného prodeje nemovitostí, jsme schopni Vám pomoci dosáhnout maximální možné prodejní ceny.