Přeskočit na hlavní obsah

Z nestavebního pozemku stavební

U řady pozemků je výstavba podmíněna zpracováním územní studie, u větších územních celků je možné řešit změnu územního plánu. Zde je ovšem vždy nutné počítat s časovou náročností takového postupu a je nutné individuální posouzení každého případu.