Přeskočit na hlavní obsah

Architektonický návrh rekonstrukce

V rámci článku o maximální objemové charakteristice jsme zdůrazňovali, že kupující při koupi nemovitosti, jejíž součástí je stavba, kupuje nejen současný stav, avšak také samotný potenciál nemovitostí.

Jsme tak schopni poskytnout služby nejen v rámci samotného prodeje nemovitosti, avšak také služby související právě při snaze o maximalizaci zisku z prodeje nemovitosti. S tímto může souviset například vyklizení nemovitosti a úprava zahrady. Nejsilnější dojmy však často budí až vizualizace případných úpravy spočívajících nejen v rozšíření stavby, avšak například při její rekonstrukci.

Náš ateliér je schopný vypracovat kromě jiného taktéž architektonický návrh rekonstrukce stavby společně s její vizualizací. Takový návrh však musí být funkční a realizovatelný a taktéž často vyžaduje koordinaci s územně plánovacími orgány a podklady, či v případě památkové ochrany například taktéž koordinaci s odborem památkové péče.

Máme mnohaleté zkušenosti s tvorbou architektonických návrhu rekonstrukce, které pak byly realizovány, a jsme připraveni je využít pro maximalizaci potenciálu a prodejní ceny Vaší nemovitosti.