Přeskočit na hlavní obsah

Chybný zápis v katastru nemovitostí

Častým problémem staveb dřívějšího data je také skutečnost, že tyto nejsou do katastru nemovitostí zapsány vůbec, či se jedná o stavby, ke kterým byly dostavěny přístavby či byly jiným způsobem rozšířeny a upraveny, aniž by toto bylo promítnuto do katastru nemovitostí. Taková situace může nastat nesprávným zápisem, neaktualizovanými údaji nebo také výstavbou bez stavebního povolení.

Povinností vlastníka je udržovat veškerou aktuální dokumentaci ke stavbě jak jsme již zmínili v článku týkajícího se nedochování dokumentace ke stavbě.

Náš ateliér je schopný v součinnosti s geodety, stavebním odborem a katastrem nemovitostí zajistit dodání nového geometrického plánu, popřípadě pasportu stavby, a tak zařídit řádný zápis do katastru nemovitostí. Prodejnost a cena Vaší nemovitosti tak bude zásadně navýšena.