Přeskočit na hlavní obsah

Stavba bez kolaudačního rozhodnutí

Jak jsme již uváděli v článku týkajícího se nedochování dokumentace ke stavbě, vlastník nemovitosti má širokou škálu povinností, přičemž mezi ty nejzákladnější patří povinnost uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Velmi častým problémem zejména u starších staveb pak bývá nedochování kolaudačního rozhodnutí, které mezi výše uvedenou dokumentaci taktéž patří, což může činit problémy pro další užívání či změny stavby v budoucnu například novým vlastníkem.

Jak lze tedy takový problém řešit? V takovém případě je možné pořídit pouze zjednodušenou dokumentaci, tzv. pasport stavby. Pro její ověření však musí vlastník v rámci správního řízení prokázat dotčeným orgánům státní správy, že stavba byla v minulosti řádně povolena a zkolaudována. Nadto může být otázkou prokázání taktéž užívání stavby ke stávajícímu účelu bez jakýchkoli problémů. Žádaným výsledkem takového řízení je rozhodnutí, kterým se nahrazuje rozhodnutí kolaudační.

S našimi zkušenostmi a stavebně-technickým přesahem znalostí jsme připraveni pomoct Vám při prodeji Vaší nemovitosti také zajištěním služeb spojených s takovou pasportizací stavby.